Lista ofert - Wymiana pompy wody
Stacja Diagnostyki Łódź
Auto-Pank Michał Pankiewicz
Prospeco
Ag Auto Serwis Andrzej Grzybowski
Stacja Diagnostyki Sosnowiec
Stacja Diagnostyki Szczecin

Wymiana pompy wody

Wymiana pompy wody

Aby układ chłodzenia w samochodzie mógł spełniać odpowiednio swoje zadanie, czyli pozbawiać jednostkę napędową nadmiaru ciepła oraz oddawać go do otoczenia przez chłodnice, spełniony musi być jeden warunek. Płyn chłodniczy powinien znajdować się w ciągłym ruchu, tak aby omywać blok i chłodnice silnika, po czym kierowany jest przewodami do chłodnicy. Obieg ten jest zamknięty i się systematycznie powtarza.

Podzespołem, który jest odpowiedzialny za ciągły obieg płynu chłodniczego jest pompa płynu chłodniczego, którą potocznie nazywa się pompą wody. Jest ona napędzam paskiem napędowym osprzętu bądź rozrządu. W pompie zamontowany jest wirnik na sztywno osadzony na wałku, który będąc w ruchu wymusza przepływ płynu chłodzącego.

Jeśli nastąpi brak obiegu cieczy w układzie, to momentalnie wzrośnie temperatura silnika, która w konsekwencji może przyczynić się do jego zatarcia. Dlatego nic w tym dziwnego, że układ chłodzenia jest jednym z ważniejszych w samochodzie i powinien być systematycznie sprawdzany. Będąc jednym z podzespołów silnika pompa wody również ulega uszkodzeniom. Przyczyny awarii pomp wody są różne, poniżej zostanie przedstawionych kilka z nich charakterystycznych dla pomp napędzanych paskiem rozrządu.

Możemy do nich zaliczyć:

  • uszkodzenie eksploatacyjne,

  • uszkodzenie mechaniczne (zły montaż pompy, źle dobrany pasek rozrządu, zbyt mocny/słaby naciąg paska, nieosiowość układu),

  • nieszczelność.


Uszkodzenia eksploatacyjne są pierwszym typem awarii pomp wody. Są one najczęściej spowodowane źle dobranym płynem chłodzącym, niską jakością pompy wody bądź zwyczajnie długim czasem eksploatacji.

Powodem źle zamontowanej pompy wody może być słaby dostęp do układu, rutyna lub pośpiech mechanika bądź zwyczajnie błędnie dobrana pompa do silnika. Czasami zdarzają się również przypadki zamontowania pompy nieosiowo, z czego wynika nieosiowa i nierównomierna praca paska. Złe napięcie paska rozrządu również ma niekorzystny wpływ na prace i żywotność pompy. Jeśli pasek jest zbyt mocno naprężony może to skutkować brakiem współosiowości pompy oraz nieprawidłową pracą paska prowadzącą do uszkodzenia bądź zerwania paska. Część producentów zaleca po wymianie paska sprawdzenie jego naprężenia.

Zastosowanie nieodpowiednich płynów chłodzących może spowodować nieszczelność układu chłodzącego. Są przypadki, w których płyn zawiera substancje powodujące rozszczelnienie, zamulenie lub korozję układu. Producenci zalecają używać jednego płynu i zawsze uzupełnianie braków jedynie tym samy.

Występują przypadki, w których zmieszanie dwóch płynów powoduje reakcje chemiczne skutkujące utratą właściwości chłodzących. Korozja i zamulenie układu ma również negatywny wpływ na żywotność pompy wody. Takie sytuacje prowadzą do zablokowania wirnika i wałka pompy, co powoduje zerwanie lub spalenie paska.

Podczas długiego czasu użytkowania samochodu łożysko wałka bądź jego uszczelnienie ulegają wyeksploatowaniu i następuje awaria układu chłodzenia. Uszkodzenie może się objawiać głośną pracą pompy bądź wyciekami płynu. Jeśli pompa napędzana jest paskiem rozrządu konieczne będzie rozpięcie go. Następnie trzeba spuścić płyn chłodzący z układu chłodzenia, aby po zdemontowaniu pompy wody, nie wyciekał w sposób niekontrolowany. Po tym, możemy przejść do okręcenie śrub mocujących pompę do korpusu silnika.

Gdy zdemontujemy uszkodzony podzespół należy oczyścić powierzchnie montażową z pozostałości starej uszczelki. W trakcie montowania nowej pompy konieczne jest wymienienie uszczelki na nową. Po przykręceniu nowego podzespołu, pasek napędowy musi zostać ponownie zamontowany i jeśli występuje taka konieczność, trzeba odpowiednio wyregulować jego naprężenie. Następnie pozostaje tylko uzupełnienie płynu chłodniczego do wymaganego poziomu.

Gdy wszystko jest już skończone należy uruchomić silnik i sprawdzić czy układ chłodzący działa prawidłowo oraz czy nie są widoczne wycieki.

Wymiana pompy wody jest odpowiednią okazją do sprawdzenia, czy płyn chłodniczy ma wymagane stężenie gwarantujące odporność na zamarzanie i wrzenie, które może wystąpić podczas użytkowania samochodu.

Jeśli okaże się, że nasz płyn chłodzący nie jest dobry, należy go niezwłocznie wymienić zanim spowoduje on poważniejsze uszkodzenia w całym układzie chłodzącym. Oszczędzanie na tego typu czynnościach jest krótkotrwałe, ponieważ w dłuższym okresie czasu może nam to przysporzyć o wiele więcej problemów. Jak już wcześniej wspomniałem powinniśmy używać płynu o odpowiednich parametrach i nie eksperymentować z ich mieszaniem.